New digital interaction solution will provide better precision for the construction industry

October 15, 2019 Simon Robbestad

Today, Symetri Collaboration launches a new collaboration solution for BIM projects. BIMEYE provides projects with control of model and BIM data.

– Med BIMEYE kan byggeprosjekter endelig få kontroll over modell og BIM-data, og jobbe mer effektivt. BIMEYE er en samhandlingsløsning som alle deltakere i prosjektet har tilgang til, og kan arbeide med BIM-data uavhengig av designverktøyene. Dermed kan alle samle, kvalitetssikre og kommunisere bygningsinformasjon for å forbedre
plan-, prosjektering- og byggeprosessen, forteller Steinar Svinø, administrerende direktør i Symetri Collaboration.

Digital tvilling
Med kontinuerlig oppdaterte korrekte data tilgjengelig for alle en plass, er det enklere å gjøre bedre estimater, nøyaktigere kalkyler og redusere feilinnkjøp. BIMEYE løser hovedutfordringen med BIM-data og sikrer reell digitalisering av prosessene i et byggeprosjekt. Resultatet er en digital tvilling av det ferdige bygget.

– BIMEYE er en selvstendig løsning, som kunder kan kjøpe separat eller sammen med vår samhandlingsløsning Interaxo. Symetri Collaboration selger begge produktene og forsterker med dette sin rolle som markedsleder innen samhandling i bygg- og anlegg, forklarer Svinø.

Brukervennlig og «billig»

BIMEYE løser utfordringen med store mengder BIM-data eller bygningsdelsdata som til enhver tid skal være oppdatert på en enkel, brukervennlig og «billig» måte.

– Vi har allerede lang erfaring med BIMEYE fra våre naboland, og erfaringen er entydig; manuelle prosesser og plotting av data erstattes av en presis og kostnadseffektiv måte med BIMEYE. Våre kunder kan fokusere på sin kjernevirksomhet, samtidig som de gjør mer nøyaktige kalkyler og estimater fra starten av.

BIMEYE lar også prosjektdeltakere samhandle på tvers av designverktøy, noe som er unikt og et enormt konkurransefortrinn for våre kunder. De sparer tid og penger fra første stund, samt gjenvinner kontrollen over sine modeller og BIM data, avslutter Steinar Svinø, administrerende direktør i Symetri Collaboration.

 

Press Releases       Contact Us       Privacy Policy       Terms and Conditions

Our website places cookies on your device if you have approved this in your browser settings.
We use cookies to improve our website, as well as for analysis and interest-based advertising.

Read more about right of access and how Tribia processes personal data.

© Tribia 2020. All rights reserved.

row11

Our website places cookies on your device if you have approved this in your browser settings.
We use cookies to improve our website, as well as for analysis and interest-based advertising.

Read more about right of access and how Tribia processes personal data.

© Tribia 2020. All rights reserved.